Klubová výstava

Lenny – mezitřída: výborný 1, CAC
Glorie – třída veteránů: výborná 1, Klubový vítěz veterán, BOV

Glorie neskutečně zaválela a Lenny se touto výstavou stal krycím psem, gratulujeme!