Barvičky u bearded collií

O beardedkách je známo, že se se velmi těžko hledají i jen dvě se stejnou barvou srsti. Zatímco velikost bílých znaků by byla na delší povídání, dědičnost základní barvy a případného pálení je záležitost celkem jednoduchá.

Zbarvení srsti u psů určuje přibližně deset genů (A, B, C, D, E, G, M, P, S, T).

Pro naše plemeno jsou důležité následující :

Lokus B
vztah černého a hnědého zbarvení srsti. Dominantní alela „A“ způsobí černé zbarvení, recesivní alela „b“ (homozygotní kombinace „bb“) pak vytváří hnědé zbarvení.
Lokus D
podmiňuje hloubku pigmentu. Homozygotní stav „dd“ zředí černý nebo hnědý pigment. Výsledkem je pak modrá nebo plavá barva.
Lokus G
vztah ke zesvětlení původní barvy srsti v průběhu života (recesivní alela v homozygotní formě „gg“ nezpůsobí zesvětlení).
Lokus A
tady se jedná o sérii několika alel. Alela „at“ podmiňuje takzvané pálení srsti.

Základní barvy

Pokud se tedy podíváme na vztah černé a hnědé barvy, jedná se o autosomální recesivitu. Mohou nastat tři možné situace:

BB
dominantní homozygot, barva je černá a jedinec nemá vlohu pro hnědou barvu, tedy nikdy nebude mít hnědé potomky.
Bb
heterozygot, černý jedinec s vlohou pro hnědou barvu. Pokud se spojí s jiným heterozygotem nebo recesivním homozygotem, může mít hnědé potomky.
bb
recesivní homozygot, hnědý jedinec

Analogicky platí stejné pravidlo pro lokus D

DD
dominantní homozygot, barva je černá (nebo hnědá, dle lokusu B)
Dd
heterozygot, černý nebo hnědý jedinec
dd
recesivní homozygot, dle lokusu B modrý nebo plavý jedinec

Ale aby to nebylo úplně tak jednoduché, tyto geny fungují společně. Černý jedinec je dominantní homozygot nebo heterozygot nebo jejich kombinace v obou znacích. Barevní jedinci pak jsou alespoň jednou recesivní homozygoti. V tabulce níže jsou po sloupcích vypsány jednotlivé barvy srsti a jejich možné genetické založení. V konkrétní buňce jsou pak zobrazeny teoretické možnosti barev potomků (s vhodným partnerem).

Černý jedinec
Hnědý jedinec
Modrý jedinec
Plavý jedinec
BBDD
bbDD
BBdd
Bbdd
BbDD
bbDd
Bbdd
BBDd
BbDd

Beardedky mají čtyři základní barvy – černou, hnědou, modrou a plavou. Jejich dědičnost odpovídá základním pravidlům dle Mendela.
Potomci jsou vypsáni pouze teoretičtí, s vhodným partnerem s obdobnou vlohou. Není tedy pravidlem, že např. plavá fenka bude mít vždy potomky všech barev, vždy záleží i na otci štěňat. Níže jsou vypsány možné kombinace dvou rodičů.

Č = černý, např. Č BBDD
H = hnědý, např. H bbDD
M = modrý, např. M BBdd
P = plavý

  1. oba rodiče jsou černí
  2. jeden z rodičů je hnědý, druhý černý
  3. oba rodiče jsou hnědí
  4. jeden z rodičů je modrý, druhý černý
  5. oba modří rodiče
  6. jeden z rodičů je modrý, druhý hnědý
  7. jeden z rodičů je plavý, druhý má libovolnou barvu

1. oba rodiče jsou černí

rodiče potomci
první rodič druhý rodič
Č BBDD Č BBDD 100% Č BBDD
Č BbDD 50% Č BBDD 50% Č BbDD
Č BBDd 50% Č BBDD 50% Č BBDd
Č BbDd 25% Č BBDD 25% Č BbDD
25% Č BBDd 25% Č BbDd
Č BbDD Č BBDd 25% Č BBDD 25% Č BbDD
25% Č BBDd 25% Č BbDd
Č BbDD 25% Č BBDD 25% H bbDD
50% Č BbDD
Č BbDd 12,5% Č BBDD 12,5% Č BBDd
25% Č BbDD 25% Č BbDd
12,5% H bbDD 12,5% H bbDd
Č BBDd Č BBDd 25% Č BBDD 25% M BBdd
50% Č BBDd
Č BbDd 12,5% Č BBDD 25% Č BBDd
12,5% Č BbDD 25% Č BbDd
12,5% M BBdd 12,5% M Bbdd
Č BbDd Č BbDd 6,25% Č BBDD 12,5% Č BBDd
12,5% Č BbDD 25% Č BbDd
6,25% H bbDD 12,5% H bbDd
6,25% M BBdd 12,5% M Bbdd
6,25% P bbdd

2. jeden z rodičů je hnědý, druhý černý

rodiče potomci
první rodič druhý rodič
H bbDD Č BBDD 100% Č BbDD
Č BbDD 50% Č BbDD 50% H bbDD
Č BBDd 50% Č BbDD 50% Č BbDd
Č BbDd 25% Č BbDD 25% Č BbDd
25% H bbDD 25% H bbDd
H bbDd Č BBDD 50% Č BbDD 50% Č BbDd
Č BbDD 25% Č BbDD 25% Č BbDd
25% H bbDD 25% H bbDd
Č BBDd 25% Č BbDD 50% Č BbDd
25% M Bbdd
Č BbDd 12,5% Č BbDD 25% Č BbDd
12,5% H bbDD 25% H bbDd
12,5% M Bbdd 12,5% P bbdd

3. oba rodiče jsou hnědí

rodiče potomci
první rodič druhý rodič
H bbDD H bbDD 100% H bbDD
H bbDd 50% H bbDD 50% H bbDd
H bbDd H bbDd 25% H bbDD 50% H bbDd
25% P bbdd

4. jeden z rodičů je modrý, druhý černý

rodiče potomci
první rodič druhý rodič
M BBdd Č BBDD 100% Č BBDd
Č BbDD 50% Č BBDd 50% Č BbDd
Č BBDd 50% Č BBDd 50% M BBdd
Č BbDd 25% Č BBDd 25% Č BbDd
25% M BBdd 25% M Bbdd
M Bbdd Č BBDD 50% Č BBDd 50% Č BbDd
Č BbDD 25% Č BBDd 50% Č BbDd
25% H bbDd
Č BBDd 25% Č BBDd 25% Č BbDd
25% M BBdd 25% M Bbdd
Č BbDd 12,5% Č BBDd 25% Č BbDd
12,5% M BBdd 25% M Bbdd
12,5% H bbDd 12,5% P bbdd

5. oba modří rodiče

rodiče potomci
první rodič druhý rodič
M BBdd M BBdd 100% M BBdd
M Bbdd 50% M BBdd 50% M Bbdd
M Bbdd M Bbdd 25% M BBdd 50% M Bbdd
25% P bbdd

6. jeden z rodičů je modrý, druhý hnědý

rodiče potomci
první rodič druhý rodič
M BBdd H bbDD 100% Č BbDd
H bbDd 50% Č BbDd 50% M Bbdd
M Bbdd H bbDD 50% Č BbDd 50% H bbDd
H bbDd 25% Č BbDd 25% H bbDd
25% M Bbdd 25% P bbdd

7. jeden z rodičů je plavý, druhý má libovolnou barvu

rodiče potomci
první rodič druhý rodič
P bbdd Č BBDD 100% Č BbDd
Č BbDD 50% Č BbDd 50% H bbDd
Č BBDd 50% Č BbDd 50% M Bbdd
Č BbDd 25% Č BbDd 25% H bbDd
25% M Bbdd 25% P bbdd
P bbdd H bbDD 100% H bbDd
H bbDd 50% H bbDd 50% P bbdd
P bbdd M BBdd 100% M Bbdd
M Bbdd 50% M Bbdd 50% P bbdd
P bbdd P bbdd 100% P bbdd

Pálení

Občas se u beardedek můžeme setkat s pálením. Jedná se o různě sytou žlutou barvu v oblasti nad očima, líce až krk pod bradou, na spodní části končetin, pod ocasem a teoreticky i na hrudi.

Klasické pálení je recesivní záležitost, což znamená, že pro jeho vznik je třeba genotyp atat.
AtAt – jedinec bez pálení a bez vlohy pro pálení (dominantní homozygot)
Ata– jedinec bez pálení, ale s vlohou pro pálení (heterozygot)
atat – jedinec s pálením (recesivní homozygot)

Kombinace
rodičů
AtAt Atat atat
AtAt 100% AtAt 50% AtAt
50% Atat
100% Atat
Atat 50% AtAt
50% Atat
25% AtAt
50% Atat
25% aa
50% Atat
50% atat
atat 100% Atat 50% Aa
50% atat
100% atat

Toto jsou základy dědičnosti barev u bearded collií v kostce. Dědičnost je záludná, geny se mohou nést po několik generací skrytě, takže na konci celočerného rodokmenu může být plavé štěně.  Nebo naopak neplatí pravidlo, že jedinec pocházející z všebarevného vrhu má nutně vlohy pro všechny barvy. Může a nemusí, u některých barevných kombinací rodičů si můžeme být jistí, u jiných se s jistotou nedá říct nic. Nebo když babička byla hnědá, barva se dále „nese“. Opět je to jen o tom, co se takzvaně podědí a co ne.

Výše uvedené tabulky jsou čistá matematika. Příroda ale na přesnou matematiku nehraje, proto se samozřejmě poměry barev u štěňat ve vrhu mohou lišit.