Tabulka dědičnosti barev

Č – černá
H – hnědá
M – modrá
P – plavá

rodiče potomci
první rodič druhý rodič
Č BBDD Č BBDD 100% Č BBDD
Č BbDD 50% Č BBDD 50% Č BbDD
Č BBDd 50% Č BBDD 50% Č BBDd
Č BbDd 25% Č BBDD 25% Č BbDD
25% Č BBDd 25% Č BbDd
Č BbDD Č BBDd 25% Č BBDD 25% Č BbDD
25% Č BBDd 25% Č BbDd
Č BbDD 25% Č BBDD 25% H bbDD
50% Č BbDD
Č BbDd 12,5% Č BBDD 12,5% Č BBDd
25% Č BbDD 25% Č BbDd
12,5% H bbDD 12,5% H bbDd
Č BBDd Č BBDd 25% Č BBDD 25% M BBdd
50% Č BBDd
Č BbDd 12,5% Č BBDD 25% Č BBDd
12,5% Č BbDD 25% Č BbDd
12,5% M BBdd 12,5% M Bbdd
Č BbDd Č BbDd 6,25% Č BBDD 12,5% Č BBDd
12,5% Č BbDD 25% Č BbDd
6,25% H bbDD 12,5% H bbDd
6,25% M BBdd 12,5% M Bbdd
6,25% P bbdd
H bbDD Č BBDD 100% Č BbDD
Č BbDD 50% Č BbDD 50% H bbDD
Č BBDd 50% Č BbDD 50% Č BbDd
Č BbDd 25% Č BbDD 25% Č BbDd
25% H bbDD 25% H bbDd
H bbDd Č BBDD 50% Č BbDD 50% Č BbDd
Č BbDD 25% Č BbDD 25% Č BbDd
25% H bbDD 25% H bbDd
Č BBDd 25% Č BbDD 50% Č BbDd
25% M Bbdd
Č BbDd 12,5% Č BbDD 25% Č BbDd
12,5% H bbDD 25% H bbDd
12,5% M Bbdd 12,5% P bbdd
H bbDD H bbDD 100% H bbDD
H bbDd 50% H bbDD 50% H bbDd
H bbDd H bbDd 25% H bbDD 50% H bbDd
25% P bbdd
M BBdd Č BBDD 100% Č BBDd
Č BbDD 50% Č BBDd 50% Č BbDd
Č BBDd 50% Č BBDd 50% M BBdd
Č BbDd 25% Č BBDd 25% Č BbDd
25% M BBdd 25% M Bbdd
M Bbdd Č BBDD 50% Č BBDd 50% Č BbDd
Č BbDD 25% Č BBDd 50% Č BbDd
25% H bbDd
Č BBDd 25% Č BBDd 25% Č BbDd
25% M BBdd 25% M Bbdd
Č BbDd 12,5% Č BBDd 25% Č BbDd
12,5% M BBdd 25% M Bbdd
12,5% H bbDd 12,5% P bbdd
M BBdd H bbDD 100% Č BbDd
H bbDd 50% Č BbDd 50% M Bbdd
M Bbdd H bbDD 50% Č BbDd 50% H bbDd
H bbDd 25% Č BbDd 25% H bbDd
25% M Bbdd 25% P bbdd
M BBdd M BBdd 100% M BBdd
M Bbdd 50% M BBdd 50% M Bbdd
M Bbdd M Bbdd 25% M BBdd 50% M Bbdd
25% P bbdd
P bbdd Č BBDD 100% Č BbDd
Č BbDD 50% Č BbDd 50% H bbDd
Č BBDd 50% Č BbDd 50% M Bbdd
Č BbDd 25% Č BbDd 25% H bbDd
25% M Bbdd 25% P bbdd
P bbdd H bbDD 100% H bbDd
H bbDd 50% H bbDd 50% P bbdd
P bbdd M BBdd 100% M Bbdd
M Bbdd 50% M Bbdd 50% P bbdd
P bbdd P bbdd 100% P bbdd